Uitlijnen is het onder de juiste hoeken plaatsen van de wielen onder een auto.

  Het heeft in de meeste gevallen niets te maken met trillingen in de auto

  (om trillingen tegen te gaan kunnen we uw wielen o.a. balanceren).

  Bij ons zijn we met behulp van moderne uitlijnapparatuur in staat

  om uw auto perfect uit te lijnen, volgens de fabrieksspecificaties of eventueel

  op aangepaste wijze.

 

 

 

 

 

  Veel rondrijdende auto’s zijn niet goed uitgelijnd. Dit kan komen doordat er met

  een wiel eens iets is geraakt (bijvoorbeeld een stoep) of door een andere oorzaak.

  Het gevolg is dat de wielen “scheef” onder de auto staan en dat de banden gaan

  wringen onder de auto. Dit veroorzaakt een minder goed weggedrag,

  scheef afgesleten banden en een hoger brandstofverbruik. Als u twijfelt aan de

  uitlijning van uw auto kunnen wij dit eerst eens voor u controleren, en zonodig bijstellen.
 

         

 

     

 

 

 

               Op de foto's word de controle van

               de wielstanden uitgevoerd.

               deze worden vergeleken met de

               gewenste fabriekswaarden

               en zonodig bijgesteld.

 

 

     Een auto moet eigenlijk worden uitgelijnd als één van de onderstaande

     problemen op de betreffende auto van toepassing zijn:


     * Als de banden scheef zijn versleten (zie afbeelding rechts)

 

     * De auto loopt sterk weg naar links of naar rechts
     
* De auto stuurt niet lekker in of uit de bochten
     
* Een scheve stand van het stuur bij het rechtuit rijden
     
* Er een onderdeel van de wielophanging vervangen of versteld is
     
* Er met een wiel of met de onderkant van de auto iets geraakt is.

     
Het totaalbeeld met alle wielstanden

     van deze auto weergegeven door de

     uitlijncomputer.

   

 

 

 

        Op de onderstaande afbeelding is te zien hoe de wielstanden     

         gecorrigeerd worden, totdat ze binnen de

         fabriekstoleranties vallen.